Diese Gebärde bedeutet «Berg».

Berg

Kategorie(n): 

Gebärden

Gebärden: