Diese Gebärde bedeutet «Bub».

Bub

Gebärden

Gebärden: