Diese Gebärde bedeutet «flicken».

flicken

Kategorie(n): 

Gebärden

Gebärden: