Diese Gebärde bedeutet «Mens».

Mens

Gebärden

Gebärden: